Vzdělávací program: 72-42-N/03 Žurnalistika a nová média

Obor vzdělání: 72 – 42 – N/.. Publicistika

Školné: denní forma vzdělávání: 27.000,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách

kombinovaná forma vzdělávání: 27.000,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách

Vzdělávací program je určen pro uchazeče, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Nově akreditovaný vzdělávací program Žurnalistika a nová média se pod názvem Akademie žurnalistiky a nových médií představuje jako společný projekt PB – Vyšší odborné školy a Střední školy managementu, s. r. o. a vydavatelství CZECH NEWS CENTER, a.s.

Vzdělávací program připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností spojených s žurnalistickou profesí. Absolvent vzdělávacího programu Žurnalistika a nová média získá uplatnění zejména v mediálním prostředí a trhu, tj v multimediálních domech a korporacích, v redakcích jak nových, tak tradičních médií v jakékoliv formě.

Může se uplatnit jako šéfredaktor, redaktor novinář, technický redaktor, pracovník monitoringu médií, vedoucí vydání, komentátor, moderátor, tiskový mluvčí, copywriter, apod.

Vzdělávání je organizováno modulově, teoretická výuka zahrnuje všeobecné vzdělávání a specifické odborné vzdělávání, které se uskutečňuje formou přednášek, seminářů, diskusí, řešení problémových studií, řešení modelových situací z praxe atp.

Praktická příprava probíhá podle učebního plánu formou odborné praxe v přímé činnosti a za plného provozu v denících, týdenících, měsíčnících a internetových serverech největšího multimediálního vydavatelského domu v ČR – CZECH NEWS CENTER, a.s., pod dohledem špičkových profesionálů

Po celou dobu vzdělávání je zařazena intenzivní jazyková příprava   studenta, zkouška z odborného anglického jazyka je součástí absolutoria.

Moduly jsou rozděleny do tří skupin –  povinné, povinně volitelné a volitelné, názvy modulů, jejich zakončení a kreditové ohodnocení je uvedeno níže v učebním plánu.

Absolutorium se skládá:

  1. ze zkoušky z odborných předmětů/modulů: Historie a typologie médií, Tvorba žurnalistických celků, Redakční management a multimediální workflow,
  2. ze zkoušky z anglického jazyka,
  3. z obhajoby absolventské práce.

Denní studium je organizováno v pětidenním pracovním týdnu, ve škole se vyučuje od 8:00 do 19:55, ale výuka zpravidla probíhá od 8:00 do 16:00.

Kombinovaná forma vzdělávání se uskutečňuje pravidelně každý čtvrtek od 13,40 do 19,55 hod.  Dle návaznosti na učební plán lze využít i studijní soustředění.

Odbornou praxi budou studenti vykonávat v CNC, a.s. Odborná praxe je povinná a je součástí VP. Studenti denního studia konají průběžnou odbornou praxi v  rozsahu určeném učebním plánem pro jednotlivá období  a to 2 – 4 hodiny týdně, popř. 4 – 8  hodin 1x za 14 dní. Ve 3. ročníku konají studenti třítýdenní souvislou praxi.

Studenti kombinovaného studia konají v každém období týdenní odbornou praxi.

Učební plán: k nahlédnutí zde.

Více na www.akaz.cz.

Případné dotazy zodpoví: PhDr. Šárka Baborovská (baborovska@pbvos.cz) – garant vzdělávacího programu