logopodpispb

Přítomnost – Budoucnost – Vašich Osobních Šancí“

 

Vzdělávací program: 63-42-N/01 Personální řízení

Obor vzdělání: 63-42-N/.. Personální řízení

Vzdělávací program je určen pro uchazeče, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Proč studovat personální řízení?

 • personální řízení je interdisciplinárním oborem, proto studium zahrnuje poznatky z mnoha oborů: managementu, psychologických a sociologických disciplín, vzdělávání dospělých, pracovního práva, etiky, teorie organizace a řízení, ekonomie atd.;
 • škola sleduje moderní trendy a zapracovává je do svých vzdělávacích programů, dbá i na osobnostní rozvoj studentů a snaží se věnovat podpoře výchovy a vzdělávání vyrovnaných osobností, které jsou schopny následně obstát v tlaku současných hektických požadavků pracovního trhu a uspět v konkurenčním prostředí;
 • studium oboru nabízí možnosti širokého uplatnění na pracovním trhu; záleží na osobnostních rysech absolventa, aby pracoval na juniorských či postupně seniorských pozicích HR managementu, aby se realizoval v dalším vzdělávání zaměstnanců, či si rozšiřoval další vzdělání v rámci bakalářského či magisterského studia;
 • pracovní pozice personalisty patří mezi ty nejžádanější na pracovním trhu, má svoji budoucnost, protože stále bude poptávka po vedení lidských zdrojů, vzhledem k dynamice a proměnám poptávky na pracovním trhu; tato pozice patří i k těm nadprůměrně honorovaným.

Absolventi oboru se uplatní jako odborníci v oblasti řízení lidských zdrojů, mohou pracovat na pozici:

 • personalista,
 • personální specialista,
 • referent personálních věcí,
 • samostatný personalista,
 • odborný personalista,
 • HR Specialist,
 • personální manažer,
 • OSVČ v oblasti poradenství.

Vzdělávání je ukončeno absolutoriem, které se skládá ze 3 částí:

a) odborné teoretické zkoušky (personální řízení, aplikovaná psychologie, pracovní právo)

b) zkoušky z odborného cizího jazyka

c) obhajoby absolventské práce

Odborná praxe:

Studium je doplněno povinnou odbornou praxí, která probíhá ve 2. a 3. ročníku v rozsahu pro denní studium: 5 týdnů ve 2. ročníku v letním obdobní a 5 týdnů ve 3. ročníku v zimním období. Kombinované studium má odbornou praxi vypsánu ve stejném období, ale ve zkráceném rozsahu z 5ti na 2 týdny. Student má možnost absolvovat odbornou praxi dle svého výběru a na základě žádosti o individuální praxi, nebo mu škola zajistí praxi u jejich smluvních partnerů.

 

Školné:

denní forma vzdělávání 23.500 ,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách

kombinovaná forma vzdělávání 21.500,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách

Případné dotazy zodpoví: JUDr. Lenka Štumperová (stumperova@pbvos.cz) – garant vzdělávacího programu

Učební plán k nahlédnutí