Vzdělávací program:

63-43-N/02 Finanční poradenství, denní forma vzdělávání
63-43-N/08 finanční poradenství,   kombinovaná forma vzdělávání

Obor vzdělání 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví

Školné:

23.500,- Kč/rok, denní forma vzdělávání

21.500,- Kč/rok, kombinovaná forma vzdělávání

 

 

Vzdělávací program je určen pro uchazeče, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Absolventi oboru se uplatní jako odborníci v oblasti finančnictví a bankovnictví, mohou pracovat na pozici:

 • finanční poradce,
 • ekonom,
 • celní deklarant,
 • finanční referent,
 • mzdový referent,
 • správce pohledávek,
 • účetní,
 • kontrolor,
 • bankovní pracovník
 • pojišťovací agent.

Absolutorium se skládá po ukončení studia třetího ročníku z:

 • zkoušky z cizího jazyka,
 • zkoušky z odborných předmětů – podnikové finance, daňová soustava ČR a účetnictví,
 • obhajoby absolventské práce.

Odborná praxeprobíhá ve 2. a 3. ročníku ve smluvně zajištěných firmách pro denní formu vzdělávání v rozsahu výuky 5 týdnů průběžné praxe a 3 týdnů souvislé praxe v letním období, ve 3. ročníku v rozsahu 2 týdnů souvislé praxe v zimním období a 5 týdnů průběžné praxe. Studenti dálkové či kombinované formy konají praxi v rozsahu určeném učebním plánem většinou na pracovištích, kde jsou zaměstnáni.

Přehled modulů:

a) povinné:

cizí jazyk I. a II. (AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ), psychologie, základy matematiky, finanční matematika, základy účetnictví, účetnictví, úvod do ekonomie, ekonomika a marketing, statistika, základy informatiky, informační a komunikační technologie, daňová soustava, právo, podnikové finance, bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálové trhy, komunikativní techniky, seminář k absolventské práci, odborná praxe.

b) povinně volitelné:

konverzace v cizím jazyce, manažerská grafika, finanční poradenství, veřejné finance.

c) volitelné:

etika ve finančním poradenství, sportovní hry, cizí jazyk III., manažerské dovednosti, podnikatelský seminář.

Učební plán denního studia

Učební plán kombinovaného studia