„Podporujeme studenty a necháme se jimi inspirovat.“

Vzdělávací programy

 

26-47-N/02 Aplikace výpočetní techniky

denní forma vzdělávání, 3 roky

kombinovaná forma vzdělávání, 3 roky

 

65-43-N/01 Cestovní ruch

denní forma vzdělávání, 3 roky

kombinovaná forma vzdělávání, 3 roky

 

63-43-N/02 Finanční poradenství

denní forma vzdělávání, 3 roky

63-43-N/08 Finanční poradenství

kombinovaná forma vzdělávání, 3 roky

 

63-42-N/01 Personální řízení

denní forma vzdělávání, 3 roky

kombinovaná forma vzdělávání, 3 roky

 

72-42-N/03 Žurnalistika a nová média

denní forma, 3 roky

72-42-N/03 Žurnalistika a nová média

kombinovaná forma, 3 roky