Projekt:

Číslo programu:  07

Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR

Číslo výzvy:  07_15_005

Název výzvy:                    

02. výzva SC4.2 – Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze  v multikulturní společnosti

Název projektu CZ:        

Multikulturní škola – mezinárodní fiktivní firmy jako nástroj inkluze

Název projektu EN:       

Multicultural School – International Fictional Companies as a Tool for Inclusion

Anotace projektu:

Cílem projektu je vytvořit pozitivní prostředí pro akceptaci multikulturních rozdílů a inkluzi žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ prostřednictvím vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků a žáků PB – VOŠ  a SŠ managementu, s.r.o. – části SŠ. Podpůrným nástrojem inkluze je vytvoření multikulturních fiktivních firem (MFIF), ve kterých bude část činnosti (nákup, výroba, prodej) „provozována“ v zemi, ze které žáci nepocházejí. Doplňkově je zařazena individuální podpora v českém jazyce.

Informace k dispozici v prezentaci projektu.

Projekt „Multikulturní škola – mezinárodní fiktivní firmy

Školní vzdělávací program

 

logolink-OP-PPR

2017-02-28 11_53_01-Plakát_multikulturní škola.pdf - Adobe Acrobat Reader DC