Oznámení

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. podepsala s Hlavním městem Praha grantovou smlouvu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita na projekt „Inovace vzdělávacích programů Finanční poradenství a Aplikace výpočetní techniky“, registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/33347.

Zahájení realizace plnění projektu je dne 1. 7. 2012, ukončení realizace dne 30. 6. 2013.

Harmonogram jednotlivých klíčových aktivit:

Klíčová aktivita č. 2 Činnost realizačního týmu 2011/07 – 2013/06
Klíčová aktivita č. 3 Inovace vzdělávacího programu Finanční poradenství 2011/07 – 2011/10
Klíčová aktivita č. 4 Inovace vzdělávacího programu Aplikace výpočetní techniky 2011/07 – 2011/10
Klíčová aktivita č. 5 Přípravné práce pro zavedení inovovaných vzdělávacích programů 2011/11 – 2012/06
Klíčová aktivita č. 6 Zavedení vzdělávacích programů do výuky 2012/09 – 2013/06
Klíčová aktivita č. 7 Vzdělávání pedagogických pracovníků 2011/08 – 2012/08

Statutární zástupce:

PhDr. Dana Čapková

Manažer projektu:

Ing. Vladimír Čapek

Garant vzdělávacího programu Finanční poradenství:

PhDr. Dana Čapková

Garant vzdělávacího programu Aplikace výpočetní techniky:

Mgr. Jaroslava Pikhartová

Případné připomínky lze podat v písemné podobě na sekretariátu školy.

Tento projekt financuje:

Operační program Praha – Adaptabilita

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Dne 1. 7. 2011 došlo k zahájení projektu v rámci operačního programu OP Praha Adaptabilita. Název projektu: Inovace vzdělávacích programů Finanční poradenství a Aplikace výpočetní techniky.

Aktivita č. 3 a č.4 (Inovace vzdělávacího programu Finanční poradenství a Inovace vzdělávacího programu Aplikace výpočetní techniky) byla ukončena k 31. 10. 2011.

Aktivita č. 5 (Přípravné práce pro zavedení inovovaných vzdělávacích
programů) byla ukončena k 30. 6. 2012.

Aktivita č. 6 (Zavedení vzdělávacích programů do výuky) byla ukončena k 30. 6. 2013.

Úspěšným zavedením vzdělávacích programů do výuky byla ke dni 30. 6. 2013 ukončena realizace celého projektu.

Projekt byl úspěšně ukončen k 31.1.2015.

Tento projekt financuje
Operační program Praha – Adaptabilita
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Výsledky ankety k 30. 6. 2013 k nahlédnutí zde – http://www.pbvos.cz/wp-content/uploads/2012/02/anketa_k_30_6_2013.pdf.

Materiály – výstupy z projektu k dispozici ke stažení zde – http://www.pbvos.cz/vzdelavaci_programy.

Produkty převrácené třídy zde – http://www.superlectures.com/prevracenatrida/password-protection. (Přihlašovací jméno: trida    Heslo: prevracena)


Převrácená třída – projekt CZ.2.17/3.1.00/36251

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. se od 1.7.2013 podílí jako partner na realizaci projektu „Převrácená třída“, registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36251, v rámci operačního programu Praha Adaptabilita. Žadatelem projektu je Trojské gymnázium s.r.o.
Předmětem projektu je: rozvoj matematické a přírodovědné gramotnosti žáků prostřednictvím tvorby nových a inovace stávajících učebních materiálů, za použití nejnovějších technologií a pedagogických poznatků z trendů celého světa.

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce.

Realizace projektu probíhá, klíčové aktivity jsou aplikovány v rámci cílové skupiny.
Probíhá příprava a implementace digitálních slajdů do výuky, spolu s žáky probíhá příprava myšlenkových map.
Učebny byly vybaveny moderními technologiemi. V další fázi je plánována realizace IT a TV aktivit a zajištění výstupů projektu.

Tento projekt financuje
Operační program Praha – Adaptabilita
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI