Vedení školy a pedagogický sbor:

(Zaměstnanci školy mají schránky ve tvaru prijmeni(zavináč)pbvos.cz)

Zřizovatel: Delta schola invest, a.s.

Jednatel:

Mgr. Josef Kulíšek

PhDr. Dana Čapková, Ph.D. na základě plné moci 

Ředitelka školy a společnosti: PhDr. Dana Čapková, Ph.D.

Zástupkyně ředitelky: Ing. Sabina Neubauerová 

Výchovná poradkyně a metodik prevence: Mgr. Dominika Kociánová 

Garant odborných praxí: PhDr. Šárka Baborovská 

Garant mezinárodních vztahů a programu Erasmus: Ing. David Klouček, DiS. 

Asistentka vedoucí sekretariátu: Petra Jůzová 

Studijní oddělení: Ing. David Klouček, DiS.

 

 

Pedagogický sbor:

PhDr. Dana Čapková, Ph.D.

Mgr. Markéta Bedoya

Ing. Sabina Neubauerová

Mgr. Miroslava Attlová

PhDr. Šárka Baborovská

Mgr. Blanka Bohunová

Bc. Zuzana Brzáková

Mgr. Viliam Buchert

Mgr. Martin Čáp

Ing. Lucie Černá

Ing. Dana Dvořáková, MCC, MBA

Mgr. Dita Fuchsová

RNDr. Karel Hoza

Mgr. Matěj Hušek

Mgr. Lukáš Jelínek                               

Bc. Jan Kábrt

Mgr. Petra Kafková

Ing. David Klouček, DiS.

RNDr. Petr Krýda                                 

Mgr. Dominika Kociánová

Mgr. Vlasta Korbová

Mgr. Zdeňka Koutná

Mgr. Radka Kvíčalová

Mgr. Věra Martincová

PhDr. Marek Matějka

PhDr. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Mgr. Tomáš Novák

Mgr. Miroslava Nováková, Ph.D.

Isaac Octavio Arcia

Jiřina Pavlíková

MgA. Jiřina Pokorná

PhDr. Milan Randák, Ph.D.

Barbora Reichová

Mgr. Pavel Rynt

Brynn Lee Stephens

Mgr. Jaroslav Svoboda, DiS.

Mgr. Miroslav Šantin

Mgr. Martina Ševelová

JUDr. Lenka Štumperová

Ing. Jan Trhlík

Lukáš Tomek

PhDr. Adolf Vodrážka                         

Jiří Weiner