Vedení školy a pedagogický sbor:

(Zaměstnanci školy mají schránky ve tvaru prijmeni(zavináč)pbvos.cz)

Zřizovatel: IF Holding, a.s.

Jednatel:

Bc. Bohumil Pácl

Ředitelka společnosti: PhDr. Dana Čapková, Ph.D.

Ředitel školy: Mgr. Petr Procházka

Zástupce ředitele pro studijní záležitosti: Ing. David Klouček, DiS.

Výchovná poradkyně a metodik prevence: Mgr. Dominika Kociánová 

Garant odborných praxí: PhDr. Šárka Baborovská 

Garant mezinárodních vztahů a programu Erasmus: Mgr. Miroslava Nováková, Ph.D.  

Pověřenec školy pro ochranu osobních údajů: JUDr. Petr Přikryl

 

Pedagogický sbor:

PhDr. Dana Čapková, Ph.D.

Mgr. Markéta Bedoya

Ing. Sabina Neubauerová

Mgr. Miroslava Attlová

PhDr. Šárka Baborovská

Mgr. Blanka Bohunová

Mgr. Martin Čáp

Ing. Lucie Černá

MgA. Peter Duhan

Ing. Dana Dvořáková, MCC, MBA

Mgr. Ing. Petr Fleischman

Petr Hála

RNDr. Karel Hoza                             

Mgr. Petra Kafková

Ing. David Klouček, DiS.

RNDr. Petr Krýda                                 

Mgr. Dominika Kociánová

Mgr. Vlasta Korbová

Mgr. Zdeňka Koutná

Mgr. Radka Kvíčalová

Mgr. Věra Martincová

PhDr. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Mgr. Tomáš Novák

Mgr. Miroslava Nováková, Ph.D.

Isaac Octavio Arcia

Jiřina Pavlíková

PhDr. Milan Randák, Ph.D.

Mgr. Pavel Rynt

Brynn Lee Stephens

Mgr. Jaroslav Svoboda, DiS.

Mgr. Miroslav Šantin

Mgr. Martina Ševelová

JUDr. Lenka Štumperová

Ing. Jan Trhlík

PhDr. Adolf Vodrážka                         

Jiří Weiner