PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. byla založena v roce 1992,  je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení a veškeré studijní obory mají akreditaci MŠMT ČR.

Škola poskytuje vzdělání ve studijním oboru:

  • Obchodní akademie – čtyřleté denní studium  zakončené maturitní zkouškou;
  • Ve studiu je možno pokračovat v navazujících vzdělávacích programech vyšší odborné školy, kterými jsou:
  • Finanční poradenství, tříleté denní a kombinované vzdělávání zakončené absolutoriem;
  • Cestovní ruch, tříleté denní a kombinované vzdělávání zakončené absolutoriem;
  • Aplikace výpočetní techniky, tříleté denní a kombinované vzdělávání ukončené absolutoriem;
  • Personální řízení, tříleté denní a kombinované vzdělávání ukončené absolutoriem.
  • Žurnalistika a nová média, tříleté denní a kombinované vzdělávání ukončené absolutoriem.

Absolventi vyšší odborné školy získávají titul DiS. – diplomovaný specialista.

Při zajišťování odborné praxe studentů škola spolupracuje s řadou renomovaných firem, kterými jsou např. Komerční banka, a. s., ČSOB, a. s., CZECH NEWS CENTER, a.s., MUZEUM GASTRONOMIE, s. r. o., FEDS, s. r. o. Pojišťovna, a. s., Městská část Praha 8 – Obvodní Úřad Praha 8, UniCredit bank Czech Republic, a. s., PRATOR, s. r. o.

Škola navázala rovněž spolupráci s vybranými VŠ, které umožní našim absolventům získat titul Bc. formou zkráceného studia (3 semestry). Škola se v této oblasti snaží tuto kooperaci neustále rozšiřovat.