skola

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení  MŠMT ČR. Žáci a studenti mají veškeré výhody jako studující na státních školách.

Škola vznikla v roce 1992 a jejími hlavními partnery jsou Komerční banka, a. s., ČSOB, a. s., VŠLG, o.p.s., CZECH NEWS CENTER, a.s., HC Sparta Praha, a. s., a řada dalších renomovaných firem. Odbornou praxi studenti vykonávají ve smluvně zajištěných firmách, např. Komerční banka, a. s., ČSOB, a. s., CZECH NEWS CENTER, a.s., MUZEUM GASTRONOMIE, s. r. o., FEDS, s. r. o. Pojišťovna, a. s., Městská část Praha 8 – Obvodní Úřad Praha 8, UniCredit bank Czech Republic, a. s.

PB – VOŠ a SŠ managementu, s.r.o. vstupuje již do třetího desetiletí svého působení.

Naše škola byla jako jedna z mála vyšších odborných škol vybrána do evropského programu Erasmus University Charter. Nyní můžeme vysílat naše studenty na tříměsíční stáže do zahraničí s finanční podporou z fondu EU.

Pro zájemce o OA: smlouva o spolupráci s HC Sparta Praha – pro sportovně talentovanou mládež nabízíme studium s individuálním přístupem

Vize: Škola poskytující vzdělání sekundárního a terciárního typu s širokou nabídkou dalších vzdělávacích, mimoškolních a komunitních aktivit, jež dlouhodobě úspěšně spolupracuje s podnikatelskými subjekty, absolventy a klíčovými partnery.

Poslání: Posláním PB – VOŠ a  SŠM, s.r.o. je zvyšovat praktickou uplatnitelnost absolventů, poskytovat jim kvalitní, vysoce odborné vzdělání v příslušných vzdělávacích programech a poskytovat jim doprovodné nadstandardní mimoškolní služby v příjemném prostředí.

Zrekonstruovaná budova školy včetně nového vybavení se nachází v malebném prostředí Prahy 8, kde je žákům k dispozici zahrada. Škola je velmi dobře dopravně dostupná (metro C, Nádraží Holešovice, autobus 201, zastávka Kuchyňka).

Škola je vybavena učebnou pro výuku písemné a elektronické komunikace, jazykovou laboratoří a učebnami výpočetní techniky s připojením na internet, samozřejmostí je vybavení barevnými televizory, interaktivní tabulí, datapro­jektory, vizualizerem a řadou dalších učebních pomůcek. K výuce je určena i videokamera a digitální zrcadlovka NIKON D 5000. Žákům a studentům byla předána k užívání multimediální aula vybavená špičkovou technikou, která byla vybudována nákladem 2 mil. Kč. Aula je vybavena též nejnovějším počítačem s dotykovým displejem. Zázemí pro pedagogy je tvořeno sborovnou a kabinety. Škola má vlastní knihovnu odborné literatury.

Výchovně vzdělávací práce se žáky a studenty vychází z bohatých zkušeností a praxe. Výuka je ve škole zabezpečena stálým pedagogickým sborem a externisty z řad vysokoškolských pedagogů a odborníků z praxe. Všichni vyučující projevují maximální zájem o žáky a studenty, ochotně se podílejí i na mimoškolních aktivitách a upřednostňují individuální přístup k jednotlivým žákům a studentům.

Ve škole panuje příjemná přátelská atmosféra, o níž svědčí i to, že dobré vztahy mezi třídami, žáky, studenty a vyučujícími přetrvávají i po absolvování školy. Na škole pracuje fiktivní firma, která je zapsána v rejstříku fiktivních firem při Národním ústavu vzdělávání. Aktivně se zapojuje do mezinárodních veletrhů a přehlídek, v nichž pravidelně získává ocenění. Podpora sportovně talentované mládeže také přináší své výsledky. Škola pořádá pro žáky naukové exkurze a specializované přednášky odborníků z praxe. Dlouholetou tradicí jsou reprezentační plesy školy, sportovní turnaje a další kulturně společenské akce pořádané školou. Součástí výuky jsou jazykové a tematicky zaměřené pobytové zájezdy do zahraničí.

Škola je zapojena do programu Erasmus University Charter, který umožňuje studentům VOŠ vykonávat stáže a studijní pobyty v zahraničí. Samozřejmostí jsou mezinárodně platné certifikáty Europass. Škola má velmi dobře připravený program prevence nežádoucích společenských jevů, spolupracuje s předními odborníky a má vlastního psychologa. Studenti mají možnost stravování ve školní jídelně v blízké ZŠ. V nutných případech škola zprostředkuje studentům ubytování. Pedagogové i studenti mají k dispozici  automaty na teplé i studené nápoje a rychlé občerstvení. Škola přijímá uchazeče se ZPS, nemá však bezbariérový přístup.

Motto školy: „Jsme ve škole pro Vás a Vaše děti.“

Naše škola v dubnu 2008 získala hodnotná ocenění v soutěži Manažer roku 2007. Jednatelka školy PhDr. Dana Čapková převzala cenu v soutěži „Top 10″ a cenění „Manažer odvětví“ v kategorii Poradenská činnost a vzdělávání 2007 – 1. místo.

virtuální prohlídka školy

en → cs
2014