Mezinárodní mistrovství České republiky družstev – PB Středoškolský pohár 2018

Propozice a organizační pokyny

PB Středoškolský pohár 2018 – Přihláška


studenti na golfu

PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. ve spolupráci s golfovým vzdělávacím zařízením INGOLF otevřela třídy s rozšířeným sportovním vyučováním zaměřeným na golf. PB – Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. tak nabízí jako jedna z prvních škol na území České republiky možnost získat kvalitní manažerské a ekonomické vzdělání propojené s možností komplexního studia golfu.

Modifikovaný vzdělávací cyklus respektuje specifika golfu jako sportu a studentům umožní věnovat se provozování golfu se systematickým strategickým vedením a s možností odlišné úpravy organizace vzdělávání pro respektování potřeb výkonnostních či vrcholových golfistů.

Studium s rozšířenou výukou golfu je vhodné nejen pro již hrající studenty, ale i pro úplné začátečníky. V případě zájmu adekvátního počtu studentů bude výuka golfových praktických i teoretických lekcí upravena i uvnitř jedné třídy či ročníku do výkonnostních skupin tak, aby členění respektovalo individuální úroveň a umožnilo tak jejich výkonnostní růst. Plánem je otevřít v každém ročníku minimálně jednu třídu s rozšířeným golfovým vyučováním. Přestup z jiné školy je možný. Po posouzení průběhu předchozího vzdělávání budou případně stanoveny rozdílové zkoušky. Teoretická golfová výuka bude probíhat jak v prostorách PB – Vyšší odborné školy a Střední školy managementu, s.r.o., tak i v hlavních prostorách golfového vzdělávacího zařízení INGOLF v Golf Centru Čechie, kde bude rovněž realizována podstatná část praktické výuky – s výjimkou hry na hřišti a herního tréninku. Výuka golfu je zajišťována golfovými profesionály a odborníky na jednotlivé studijní oblasti, členy panelu lektorů INGOLF.

http://www.ingolf.cz/stredoskolsky-pohar/

přihláška ke studiu golfu