Níže naleznete aktualizovaný pokyn ředitele školy a témata pro školní rok 2018- 2019.

Absolutorium – pokyn ředitele školy

Témata – Žurnalistika a nová média

Témata – Personální řízení