V souladu s § 24, odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů na pondělí 7. 5. 2018 ředitelské volno.