Zveme Vás v rámci 1. dílu Dialog Factory (setkávání s osobnostmi) na přednášku Terezy Kostkové na téma „Řeč, řeči, řečičky“. Přednáška proběhne v budově školy dne 25. 4. 2018 od 11. hodin.

Kostková