Pokyn ředitelky školy k ABS/2018

Témata – Žurnalistika a nová média

Témata – Aplikace výpočetní techniky

Témata – Cestovní ruch

Témata – Personální řízení