• dobré studijní výsledky
  • odpovídající jazykové schopnosti
  • aktivní účast na školních akcích v rámci Erasmu (besedy se studenty z partnerských zemí, komunikace a spolupráce se studenty přijíždějícími na stáž)