Ve dnech 13. 11. – 18. 11. 2014 se uskutečnila v naší škole kontrola České školní inspekce.

Zabývala se zejména podmínkami realizace vzdělávacích programů, hodnocením průběhu

vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům a následně výsledky ve vztahu k těmto

programům. Na základě své činnosti zpracoval inspekční tým zprávu, z níž stručně

uvádíme následující

  • Podmínky k realizaci vzdělávacích programů jsou nadstandardní. Jedná se o nejlepší

hodnocení, které může škola získat.

  • Průběh vzdělávání je hodnocen jako požadovaný stav. Jedná se o druhé možné

nejlepší hodnocení školy.

  • Systematické hodnocení individuálních výsledků vzdělávání, systémové hodnocení

celkových výsledků vzdělávání, poradenský a preventivní systém a partnerství je

nadstandardní.

Celkově byla hodnocena činnost školy jako nadprůměrná. Škola tedy opět získala nejvyšší

stupeň hodnocení.

Tyto závěry chápeme jako výsledek kvalitní práce celého pedagogického sboru.

Úplná inspekční zpráva je k nahlédnutí na webových stránkách