O PROJEKTU

Erasmus+ je nový program Evropské komise pro období 2014-20, který navazuje na úspěchy Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších dosavadních iniciativ Evropské komise do roku 2013. Program podpoří mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy ve všech úrovních a formách vzdělávání.

Program výrazně ( o 40%) navyšuje finanční prostředky, které EU vynakládá na rozvoj znalostí  a dovedností .

Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Jednotlivci, kteří chtějí využít program Erasmus, se musí informovat na vysokoškolské instituci, kde studují nebo pracují.

Základní podmínkou pro zapojení vysokoškolské instituce do programu Erasmus je přidělení Erasmus University Charter (EUC) od Evropské komise.

Vysokoškolské instituce (resp. VOŠ) mohou realizovat všechny typy aktivit programu Erasmus – studentské a pracovní stáže a jazykovou přípravu.

Mobilita studentů v rámci programu Erasmus – základní principy

  • finanční podpora na studijní stáže a praxe v zemích EU v délce 3-12 měsíců
  • student se může zúčastnit jak studijní tak pracovní stáže – celkově až po dobu 24 měsíců
  • žádné poplatky za školné, registraci, zkoušky na zahraniční vysoké škole
  • studijní stáž je integrální součástí studijního programu na domácí VŠ či VOŠ
  • plné uznání studia či praxe absolvovaného v zahraničí na domácí VŠ či VOŠ

Kde najít další důležité informace?

Velmi užitečné a podrobné informace naleznete na stránkách ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide,

V českém jazyce potom na stránkách www.naep.cz.

Jako další zdroj informací mohou posloužit i stránky www.esn.org, studentský network, kde si studenti vyměňují praktické informace ze stáží Erasmus.

Pro jakékoliv další otázky ohledně programu Erasmus+ se obracejte na koordinátorku  Mgr.Hanu Palesovou- palesova@pbvos.cz.