V rámci jednoho akademického roku od 3-12 měsíců. Hostitelské instituci student neplatí školné ani jiné poplatky za výuku a je nadále studentem domácí školy. Studium bude studentovi uznáno za použití systému ECTS a na základě:

  • studijní smlouvy (Learning Agreement)
  • a předloženého výpisu výsledků studia (Transcript of Records).
  • potvrzení o délce studia (Confirmation of Period of Studies)

logoerasmus